Links naar andere interessante websites

Officiëel

Erkenning aanvragen bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed

Een erkenning dien je aan te vragen via de website van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Ook detectoristen uit andere landen kunnen erkend worden in Vlaanderen. Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een termijn van maximaal 120 dagen een legitimatiebewijs.

onroerenderfgoed.be

Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. OE is bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.

OnroerendErfgoed.be

Voorbeeldovereenkomst van toelating tussen detectorist en grondeigenaar

Vooraleer je een terrein betreedt, moet je hiervoor de toestemming krijgen van de eigenaar of pachter. Zij hebben het recht je dit te weigeren. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt. Om je hierbij te helpen, maakte OE een voorbeeldovereenkomst tussen metaaldetectorist en eigenaar op.

Voorbeeldovereenkomst toelating (Word DOCX 19


Verenigingen

Detectorvrienden Vlaanderen

Het forum van DVVL bevat een ware schat aan informatie en kennis over onze fascinerende hobby.

detectorvrienden-vlaanderen.be

Detectum

Detectum is in de eerste plaats opgericht om te voorzien in een aanspreekpunt voor de overheid. Voorts bouwt Detectum een werking uit op het vlak van het begeleiden van detectoristen bij het aanmelden en bewaren van hun vondsten, het verduidelijken van de wetgeving naar de detectoristen en het bevorderen van de bekendheid van de hobby. Op termijn streven we naar een gestructureerde samenwerking met archeologische studiebureaus en IOED's.

detectum.be

Hobby Archeologie Limburg

Hobby Archeologie Limburg staat open voor metaaldetectoristen die zich bij de uitoefening van hun hobby strikt aan wetten en decreten houden, maar ook voor mensen die geen metaaldetectorist zijn, en die om een andere reden in archeologie geïnteresseerd zijn. Onze vereniging ijvert voor een bredere kennis en belangstelling voor het archeologisch en historisch patrimonium.

H-A.L.be

Metal Detecting Explorers

"Op zoek naar zoekplezier" Wij zijn twee zoekvrienden die al vele jaren samen op stap gaan en nu hebben besloten om samen een organisatie op te richten die evenementen zal organiseren i.v.m. metaaldetectie.

metaldetectingexplorers.be


Praktisch

De Code van Goede Praktijk

De Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie heeft als doel een standaard aan te bieden voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van metaaldetectoren in Vlaanderen.

onroerenderfgoed.be

Vondsten melden bij Onroerend Ergfoed

Welke vondsten meld je? - (een ensemble van) metaaldetectievondsten, opgeviste vondsten en eventuele bijvondsten, gevonden in Vlaanderen, zowel onder als boven water - alle vondsten tot en met eind 18de eeuw, depotvondsten zoals muntschatten uit 19de en 20ste eeuw én alle vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog - niet alleen de 'mooie' vondsten uit een ensemble, maar het geheel aan vondsten De vondsten zelf moet je niet afgeven. Het agentschap neemt de gemelde informatie op in de CAI

onroerenderfgoed.be


Sponsors

Make IT Work Webdesign

Make IT Work helpt je met jouw online aanwezigheid! Als KMO heb je echter niet steeds de nodige tijd, know-how of zin om jouw eigen website te bouwen of om na te denken over adverten bij Google. Terwijl u zich verder concentreert op hetgene waarin u goed in bent --uw core business-- zorgt Make IT Work voor uw on-line uithangbord. Dit aan de beste kwaliteit, tegen een eerlijke prijs en op een gebruiksvriendelijke manier.

makeitwork.be

Westcoast Detecting

Speciaalzaak voor alles i.v.m. metaaldetectie

westcoastdetecting.com


Publicaties

Folder "Metaaldetectie in Vlaanderen" (OE)

De folder geeft een overzicht van de regelgeving die vanaf 1 april 2016 van toepassing is op het gebruik van metaaldetectoren voor archeologische vondsten door erkende metaaltectoristen. Je krijgt een antwoord op volgende vragen: - Waar kan je een erkennig als metaaldetectorist aanvragen? - Welke regels moet je respecteren bij het detecteren naar archeologische vondsten? - Hoe beheer je archelogische vondsten? - Hoe ga je te werk in kwetsbare archeologische sites? - Waar vind je meer inform

vlaanderen.be


Vondstendatabank

https://vondsten.be

MEDEA is een online platform waar detectoristen, onderzoekers en erfgoedmedewerkers archeologische metaaldetectievondsten en kennis hieromtrent kunnen delen via een publiek toegankelijke databank. MEDEA is een initiatief van het Brussels ErfgoedLab (BREL, departement History, Archaeology, Arts, Philosphy & Ethics, VUB), Imec- SMIT (VUB), en PACKED vzw, met de steun van de Vrije Universiteit Brussel en de Herculesstichting.

vondsten.be

Onze eigen vondstendatabank

We hebben in de loop der jaren naast de officiële registratie bij OE een zeigen vondsten databan opgebouwd. Honderden vondsten kunnen eenvoudig worden geraadpleegd, met een duidelijke determinatie en/of voorbeeld, een referentie en verwijzing naar de literatuur indien mogelijk.

Onze eigen vondstendatabank


Fotografie

Metaaldetectie 2020: Goede foto's van metalen voorwerpen

Fotos van goede kwaliteit zijn een absolute noodzaak bij het illustreren van wetenschappelijk en historisch onderzoek. Ze moeten duidelijk leesbaar zijn, en zo weinig mogelijk voor interpretatie vatbaar. Het viel mij tijdens de demo op dat veel zoekers zelden stilstaan bij het belang en de waarde van degelijke fotos van hun vondsten. Anderen hadden zich laten overhalen om het verkeerde materiaal te kopen in goedkope webshops.

onroerenderfgoed.be

Vondstfotografie

Tips en richtlijnen van MEDEA om goede foto's te nemen van jouw vondsten.

Medea


Conservatie

Ansje Cools Conservatie

Ansje studeerde af als Master in de Conservatie en Restauratie (Universiteit Antwerpen, 2007) met als specialisatie archeologisch materiaal, voornamelijk in glas, metaal en aardewerk. Ze deed heel wat ervaring op in binnen- en buitenland en verdiepte zich verder in de opslag en het bewaren van objecten en collecties. Ze is nu zelfstandig conservator.

ansjecoolsconservatie.be


Munten

Munt Kloppen

klop, ook wel dut of ponsoenering genoemd (Eng: countermark, Du: Gegenstempel), is een instempeling op een munt, die daarop later is aangebracht. Kloppen werden meestal van overheidswege aangebracht om monetair ongewenste situaties te bestrijden. Met een klop werd de nominale waarde van een munt veranderd en/of werd een munt weer geschikt gemaakt voor de circulatie. Tegenwoordig worden munten ook wel door particulieren geklopt ten behoeve van verzamelaars; verzamelaarsmunten. Zie voor meer in

Kloppen website


Magazines

PDF Archief van Detectormagazine

In dit archief kan je (oudere) PDF versies van het Detectoramateur.nl magazine terugvinden, interessant om bv100b determinaties te doen.

Het Archief

3477 

Wij zijn lid van

onze Sponsors

Westcoast Detecting
Make IT Work Webdesign