Vraag toestemming want je mag niet zomaar overal zoeken

Erkenning | Toestemming | Goede Praktijk | Vondsten Melden

Vóór je een terrein betreedt, moet je altijd hiervoor de toestemming krijgen van de eigenaar of pachter. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt.

Hieronder kan je een voorbeeld van een overeenkomst downloaden.

Voorbeeldovereenkomst toelating (Word DOCX 19 Kb) 

Je mag niet zomaar overal detecteren!

Bron: onroerenderfgoed.be/detecteren-op-locatie

  • Je detecteert niet op terreinen waar een erkende archeoloog boringen, proefsleuven, putten of een opgraving uitvoert, tenzij je de expliciete toestemming van de archeoloog hebt. 
  • Je mag geen vondsten opsporen op beschermde archeologische sites. Deze sites zijn immers onvervangbare bronnen, die belangrijk zijn voor onze kennis over het menselijk verleden. We moeten ze dan ook zo voorzichtig mogelijk behandelen. Dit kan alleen door de site op de plek zelf te bewaren of op te graven volgens de regels van de kunst. Enkel wanneer behoud in situ onmogelijk is, bijvoorbeeld daar waar ontwikkeling en bouwprojecten gepland staan, gaan we over tot een opgraving. 
  • Pas op in waardevolle niet-beschermde sites. Slagvelden zijn bijvoorbeeld erg kwetsbare sites. De metalen artefacten, achtergelaten op slagvelden, zijn dikwijls de enige overgebleven materiële getuigen van de strijd. Wanneer deze artefacten niet op de juiste wijze worden opgespoord, verzameld en bewaard, gaan hun getuigenissen onherroepelijk verloren. Vondsten van slagvelden worden bij voorkeur elk afzonderlijk en met behulp van GPS gelokaliseerd

Veerduidelijking van OE 30 April 2020

2210 

Wij zijn lid van

onze Sponsors

Westcoast Detecting
Make IT Work Webdesign