Privacyverklaring

VZW | Bestuur | Privacy

Om de werking van de VZW mogelijk te maken worden een aantal persoonlijke gegevens verzameld, die in een beveiligde databank opgeslagen worden. We gaan hier redelijk mee om en geven deze persoonlijke gegevens niet door aan derden.

We kunnen wel geanonimiseerde statistieken doorgeven aan bv. het Agentschap Onroerend Erfgoed, zoals bv. het totaal aantal leden, het aantal leden per provincie, het gemiddeld aantal jaren dat onze leden actief, enz.

Als je hier niet akkoord mee gaat, ben je niet verplicht om lid te worden.

Medische gegevens -indien je deze wenst mee te delen- kunnen worden gebruikt bij het organiseren van activiteiten.

1476 

Wij zijn lid van

onze Sponsors

Westcoast Detecting
Make IT Work Webdesign