Privacyverklaring

VZW | Bestuur | Privacy

Om de werking van de VZW mogelijk te maken worden een aantal persoonlijke gegevens verzameld van de toegetreden leden, die in een beveiligde databank opgeslagen worden. We gaan hier redelijk mee om en geven deze persoonlijke gegevens niet door aan derden.

We kunnen wel geanonimiseerde statistieken doorgeven aan bv. het Agentschap Onroerend Erfgoed, zoals bv. het totaal aantal leden, het aantal leden per provincie, de leeftijdsverdeling van onze leden, het gemiddeld aantal jaren dat onze leden actief, enz... 

Bovendien kunnen we de voornaam en de eerste letter van de familienaam en soms de dag en maand van de geboortedatum tonen op onze website

Als je hier niet akkoord mee gaat, ben je niet verplicht om lid te worden.

Medische gegevens -indien je deze wenst mee te delen- kunnen worden gebruikt bij het organiseren van activiteiten.

1632 

Wij zijn lid van

onze Sponsors

Westcoast Detecting
Make IT Work Webdesign